புதன், பிப்ரவரி 22, 2017

குறள் எண்: 0570 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 057 - வெருவந்த செய்யாமை; குறள் எண்: 0570}

கல்லார்ப் பிணிக்கும் கடுங்கோல் அதுவல்லது
இல்லை நிலக்குப் பொறை

விழியப்பன் விளக்கம்: அச்சுறுத்தும் வகையில் நடைபெறும் அரசாட்சி, அறநெறிப் பயிலாதோரை துணை சேர்க்கும். அதைவிட, ஒரு நாட்டிற்கு பெருத்த சுமை வேறேதுமில்லை!
(அது போல்...)
கொள்ளையடிக்கும் நோக்கில் நடக்கும் வணிகம், இரக்கம் இல்லாதோரை இடையில் நியமிக்கும். அதைவிட, ஒரு சமுதாயத்திற்கு பெரிய குறை வேறேதுமில்லை!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக