ஞாயிறு, பிப்ரவரி 26, 2017

குறள் எண்: 0574 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 058 - கண்ணோட்டம்; குறள் எண்: 0574}

உளபோல் முகத்துஎவன் செய்யும் அளவினால் 
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்

விழியப்பன் விளக்கம்: அடிப்படையான அளவில் கூட, மனிதமெனும் கருணையை வெளிப்படுத்தாத கண்கள்; முகத்தில் இருப்பது போலிருப்பினும், அவை என்ன பயனளிக்க முடியும்?
(அது போல்...)
ஆபத்தான சூழலில் கூட, வாய்மையெனும் நெறியை வலியுறுத்தாத மூளை; தலையில் இருப்பது போலிருப்பினும், அது என்ன பயனளிக்க முடியும்?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக