புதன், ஆகஸ்ட் 24, 2016

வாழ்க்கையெனும் வட்டம்...

{அப்பத்தா மற்றும் அப்பப்பா. வாழ்க்கை வட்டத்தை, புகைப்பட வட்டத்(தி/தா)ல்
குறிப்பாய் உணர்த்தி இருக்கிறேன்}

முயன்றுமுயன்று இறுதியில்வென்றும்
முதன்முதலாய் ஒருவெற்றிகசந்தது;
"முடித்துகொடடா" என்றுகேட்டவளிடம்
"முடித்துகொடுத்து"பேசிய - கேலிநினைவால்!

கண்மூடி"யதுபோல்" அன்றுசெய்ததை
கண்ணாடியணிந்தும் இன்றுமுடியவில்லை!
"ஆயா!இதுகூடவா முடியாதுஉனக்கு?"
அப்பத்தாவைக்கேட்டது - எனக்கு(ள்)கேட்டது!

வென்றதையெண்ணி ஆர்ப்பரிக்கவியலாது
அவள்நினைவுவந்து மனமும்கதறியது
"அப்பத்தா"வென்றே! - இன்றுகாலைநானும்
"ஊசியில்நூலைக்" கோர்த்திட்டபோதே!

கோர்க்கமுடியாத மனவலியினூடேயும்;
"தான்கோர்க்கமுடியாது வலிகொண்டவளிடம்"
நான்பேசியகேலி அவள்வலிபெரிதாக்கி
இருக்குமே?!-என்ற "கண்ணீர்"சிந்தனையில்

முழு-அப்பத்தாவும் என்மணக்கண்ணில்!
வாழ்க்கையெனும் முழுவட்டத்தில்...
அப்பத்தாஇருந்தவிடத்தில் இன்று-நான்!
நானிருக்கும்இடத்தில் நாளை-என்மகள்!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக